Учудена приказка (победител 3. клас)

Illustrations - Dvorec ot Dumi_03

Тази приказка е за едно момче на име Томи. То си мечтаело да стане пътешественик. Искало му се заедно с плюшеното му мече Барни да обиколят целия свят.
Веднъж докато Томи си играел вкъщи, видял тайна врата, която никога преди не бил виждал. Той отворил вратата и се озовал в една приказна гора. Там всички животни можели да говорят, да танцуват и много обичали да се веселят.
Докато Томи учудено разглеждал странната гора, видял един голям ключ, оплетен в огромна паяжина. „За къде ли е този ключ?“ – запитал се той и без много да му мисли, грабнал ключа и тръгнал навътре в гората.
Не щеш ли, насред една поляна в гората момчето видяло голям дрешник, който стоял на два кокоши крака. Вратите на дрешника били заключени. Томи бързо се сетил за ключа, който взел от паяжината, и се приготвил да пробва дали ще може с него да отключи дрешника. Приближил ключа до ключалката и станало чудо – ключът изскочил от ръцете на Томи, затанцувал из въздуха и вратите на дрешника се отворили. Томи още не бил осъзнал какво става и ето че се появила нова странност. Вътре в дрешника стоял един брадат магьосник, който приятелски се усмихвал на момчето.
„Какво ли още ме чака?“ – помислил си Томи.
Сякаш прочел мислите му, магьосникът рекъл:
– Томи, ти си в гората, в която всичко е възможно. Трябва само да можеш да се учудваш и забавленията няма да имат край.
– Та нима има хора, които не могат да се учудват? – попитал Томи.
– За съжаление, когато хората пораснат, забравят да се учудват искрено. Но ти си още малък и учуден и затова ще ти дам тази покана. Тя е за бала без маски на принцеса Емили. И понеже приключенията ти в гората продължават, ето ти и една карта, за да можеш да намериш мястото на бала. Имам и още една изненада за теб – продължил магьосникът, – вземи тези бързоходни обувки. Те ще те отведат там, където им заповядаш. И не забравяй да се учудваш, Томи!
Брадатият магьосник помахал на Томи, дрешникът затворил вратите си и заподскачал на кокошите си крака.
„Време е за парти!“ – помислил си Томи и отворил картата на вълшебника.
– Е, не – извикало момчето с пълен глас, – вярно, че трябва да се учудвам, но това вече е прекалено – тази карта е пълна със задачи по математика за трети клас. Как да ги реша?
Докато се чудел как да разгадае странната карта, малкият пътешественик се сетил за плюшеното си мече Барни.
– Нали тази гора е вълшебна и животните говорят, мислят, а сигурно могат и да решават задачи. Ако сега Барни беше с мен… – Още не изрекъл тези думи, и Томи усетил една плюшена прегръдка.
– За какво са приятелите, ако не за да решават заедно трудните задачи.
Томи и Барни бързо сметнали задачите и разбрали къде ще бъде балът. Момчето взело на ръце плюшения си приятел, обуло вълшебните бързоходки и мигновено пристигнало на бала на принцеса Емили.
Още в мига, в който видял принцесата, Томи се влюбил и цяла вечер танцувал само с нея.
Към края на бала той видял онази врата, през която дошъл в гората.
– Май е време да се прибирам? – помислил си той, но не искал да се разделя с Емили.
– Тръгвай – усмихнала му се принцесата, – докато не спираш да се учудваш, ще можеш да идваш в тази гора и да ме виждаш. Ние ще сме едни учудени приятели.
– И влюбени – допълнил Томи.

 
Цветелина Иванова Крумова, 3а клас
Учител (ментор): Цветанка Цветанова Петкова
СОУ „Христо Ботев“, с. Горна Малина, обл. Софийска

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: